Görme konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir.

İnsanın bir şeye dokunması demek, kendisini o şeyle ilişkili bir duruma sokması demektir

Tarih her zaman belli bir şimdi’yle onun geçmişi arasındaki ilişkiyi kurar

Kendi geçmişinden kopmuş bir halk ya da sınıf, seçmede ve eyleme geçmede tarih içinde kendi yerini bulmuş bir sınıf ya da halktan çok daha az özgürdür

Erkekler davrandıkları gibi, kadınlarsa göründükleri gibidirler

Yoksullar mutludurlar; varlıklılar dünya için bir umut kaynağıdır

Reklam, zevk değil mutluluk vaat eder bize: dışardan, başkalarının gözüyle görülen bir mutluluk. Kıskanılmanın gerektirdiği bu mutluluk da çekicilik yaratır

Reklam özünde özlem uyandırıcı bir şeydir. Geçmişi geleceğe satmaktır görevi.

Birey içinde bulunduğu durumla olmak istediği arasındaki çelişkiyi her gün yeniden yaşıyor Sut

Sürekli bizden kaçan bir geleceğin içine yerleştirilen reklam, şimdi’yi ortadan kaldırır; tüm olayları, tüm gelişmeyi yok eder

Reklam