*Her şey önceden görülmüş (bilinmiş), bunun yanında özgürlük de verilmiştir. Akiva ben Yosef

*3 Yahudi mezhebi vardır: Ferisiler,Sadukiler ve Esseniler

*Hristiyanlığın mimari Pavlus’a göre: Kader, ilahi teşebbüsün bir neticesidir ve lütuf üzerine kurulmuştur. Bundan dolayı hiç kimse kendi gayretiyle kurtuluşunu sağlayamaz

*Hareket ederek savaşın korkunçluğundan sığınacak yer arayan kişi, kaderine yakalanır. Öyle değil! Ölüm yakındır ve kaçmadan önce kılıçlar çekilmiştir. Yolunda git, sinirlenmeden yürü; hisseleri pay yapanın sana neler ayırdığı açıkça anlasılana kadar.

*Dünya işlerinde gayretli ve tedbirli olan nice insanlar, cahilliğin bir neticesi olarak dinleriyle ilgili her şeyi kadere bırakmıştır. Bu, hak olan davanın ağır, batıl olanın hafif olmasından ileri gelmektedir

*Ehl-i Sünnet’in bir diğer kolunu oluşturan Maturidiye mezhebinde ise her ne kadar insan fiilin yaratıcısı değilse de, o fiilin yaratılmasına sebep kendisinin iradesidir

*Herkes kendi kazanciyla değerlendirilir.

*De ki: Rabbimiz gerçeği göstermiştir. İsteyen iman etsin, isteyen kufretsin.

*İnsan sorumlu olup sorumlu olduğu ölçüde de özgür bir varlıktır.

*Hiçbir şey hakkında da Allah’ın meşiyyetini (dilemesini) istisna kılmadan ‘ben bunu yarın muhakkak yaparım’ deme!

Reklam