*Fiyat insanların ödediği şeydir, değer ise satın aldıkları…

*bir şeyi değerli kılan, o şeyin insanların algısında oluşan yeridir

*İnsanlar kendilerine herhangi bir zamanda karşılıksız iyilik yapan insanların isteklerini karşılıksız bırakmaz ve insanlar konusunda uzman ya da otorite olanların söylediklerine çok yüksek oranda inanır

*yeni müşteri bulmanın maliyeti mevcut müşteriyi geliştirmenin maliyetinden her zaman daha pahalıdır
*Zaman, yerine konması,geri döndürülmesi,yenilenmesi,depolanması,satın alınması mümkün olmayan tek kaynaktır
*Sunumlarinizda mutlaka sayılar,referanslar kullanın çünkü insanlar karar anlarında şüphesiz ki çoğunluğun tercih ettiği şeylere daha duyarlıdır
*Sanılanın aksine, insanların kendilerine değil, bir başkasına birşeyler alması iyi gelir

*iletişimde beden dili %55, ses tonu %38, sözcükler ise %7’lik bir etkiye sahiptir

*siz siz olun, müşterilerinizi konuşturun…

*iletişimin temel prensibinin öncelikle dinlemek olduğu göz ardı ediliyor

*satışın belli kuralları vardır ancak satış bir teknik ya da taktik değil, sosyolojik ve psikolojik bir süreçtir

*yoğun ve uzun olmamak şartıyla kendimiz için bir miktar strese ihtiyacımız vardır
*İnsanlar yalnızca dikkat ettikleri şeyleri dinlerler…

*”satış, bilmeyenler için bir ticaret, profesyoneller için bir bilimdir”Jeffrey Gitomer

*Plasebo etkisi bir telkindir

*rekabet her zaman daha fazla verimlilik getirir

*yapılan araştırmalar, hikaye anlatılan görüşmelerde satışların %20 arttığını gösteriyor
*Gözler güveni tetikleyen en önemli bölümdür

*öfke ve saldırganlık “öğrenilmiş bir davranış”tır.

*samimi bir iltifatin pazarlamaya başlamadan önce yapılması başarı oranını çok daha fazla arttırır
*Pareto etkisi: nedenlerin %20’si sonuçların %80’ine yol açar
*Ürünü aldiginda elde edeceği faydayı vurgularken almadığında kaybedeceği olguları da vurgulamak taktiksel bir yaklaşımdır
*İyi bir satışci çok konuşan değil, çok dinleyendir

*iletişimin temelinde dinlemek yatar

*”bir şeyi sevmenin yolu, onu kaybetme ihtimalinin olduğunu bilmekten gecer” G.k.Chesterton