*mantığın temel amacı geçerliliği anlamaktır

*felsefede bütün ilginç iddialar tartışmalıdır
*Önermeler doğru, yanlış, hem doğru hem de yanlış ya da ne doğru ne de yanlış olabilirler

*her durum bağlantılı bir olanaklı durumlar öbeğiyle birlikte ortaya çıkar

*yine de, öncüllerin doğru ve sonucun doğru olmadığı durumların söz konusu olabileceği açık gibi görünmektedir
*Sözgelimi, herhangi bir olay gelecekte olacaksa, geçmiş olduğu doğru değildir..

*akıllı eylem, en büyük beklentiyi duyuran önermeyi doğru kılandir

*